Дөөлөт уулу Байыш (Мундуз)               

Дөөлөт уулу - Жаныш, Байыш
Байыш-Токтош-Каржаады-Теңизбай-Маша-Бектемир-Атаяр- Момбай
Байыш-Токтош-Каржаады-Теңизбай-Маша-Бектемир-Атаяр- Тилеке
Байыш-Токтош-Каржаады-Теңизбай-Маша-Шатек-Мисирали- Кудайберди
Байыш-Токтош-Каржаады-Теңизбай-Маша-Шатек-Мисирали- Эргеш
Байыш-Токтош-Каржаады-Теңизбай-Маша-Шатек-Мисирали- Акмат
Байыш-Токтош-Каржаады-Теңизбай-Маша-Шатек-Калча- Жолдошбай
Байыш-Токтош-Каржаады-Теңизбай-Маша-Шатек-Чолпонкул- Осмон
Байыш-Токтош-Каржаады-Теңизбай-Маша-Ибраим-Жаркынбай- Ысак
Байыш-Токтош-Каржаады-Теңизбай-Маша-Ибраим-Жаркынбай- Кулу
Байыш-Токтош-Каржаады-Теңизбай-Маша-Ибраим-Жумабай- Боронбай
Байыш-Токтош-Каржаады-Теңизбай-Маша-Ибраим-Жумабай- Жапар
Байыш-Токтош-Каржаады-Теңизбай-Маша-Ибраим-Жумабай- Карабай
Байыш-Токтош-Каржаады-Теңизбай-Маша-Ибраим-Токтогул- Масиркул
Байыш-Токтош-Каржаады-Туяк-Ысманалы-Маша- Байбагыш
Байыш-Токтош-Каржаады-Орок-Үчкемпир-Абдыразак- Закир, Муса
Байыш-Токтош-Каржаады-Орок-Үчкемпир-Абдыразак- Молдопирмат, Тешебай
Байыш-Токтош-Каржаады-Орок-Үчкемпир-Абдилла-Абдимиталип- Туку
Байыш-Токтош-Каржаады-Орок-Үчкемпир-Апас-Калмат- Айтбай
Байыш-Токтош-Каржаады-Орок-Үчкемпир-Токтоназар-Абдыракман-Арстанбек- Султанбек
Байыш-Токтош-Каржаады-Орок-Үчкемпир-Өмөраалы-Мамат- Кайым


Copyright © 2009  Кыргызсанжырасы,
Все права защищены. Печать только с согласия автора.ЗЭТ