Каттоодон өткөндөр

Логин Аты Атасынын аты Чоң атасынын
аты
Уруусу Туулган
жылы
Каттоо
ESDaniyr Данияр Сабыр Эшен Беш бала (Тынымсеит) 1996 + + +
BABakyt Бакыт Асан Бакы Бапа (Бугу) 1985 + + +
KKMaksat Максат Кадырбек Кирки Өйдөчекти (Саяк) 1990 + + +
ZSNazar Назар Самат Зарылкан Кожояр (Саяк) 1990 + + +
AMAibek Айбек Мукамбет Ажы Акбар _____(Мундуз) 1988 + - -
OJTaalai Таалай Жуман Өмүркан Берен (Тактоодо) 1976 + - -
AAErmek Эрмек Акылбек Абакун Айткулу (Саяк) 1986 + + +
ASHCHerik Черик Шаршенби Акмат Желдең (Бугу) 1958 + + +
USErmek Эрмек Садыр Упан Толубай (Бугу) 1980 + + +
STAnash Анаш Токтосун Сайнике Сүтүке (Сарбагыш) 1959 + + +
JSGulzada Гульзада Сатыбалды Жуманазар _______ (Азык) _____ + - -
BAMaksat Максат Адил Байыс _______ (Сарбагыш) _____ + - -
CHAZamirbek Замирбек Аманкан Чоокбай _______ (Кытай) 1983 + - -
KAAsylbek Асылбек Асылбаш Кешикбай _______ (Солто) 1957 + - -

Өзүңүз жана туугандарыңыз жөнүндө маалыматтарды азырынча эл.почта аркылуу берсеңиз болот.

Биздин эл.почтабыз: (E-mail:) tzamirbek@rambler.ru


Copyright © 2009  Кыргызсанжырасы,
Все права защищены. Печать только с согласия автора.ЗЭТ