КЛАССТАШТАР
(сүрөт галереясы)
Кайдасынар кагылайын классташтар?
Классташ кымбат болот Ойлойлу.       Классташты биз унутуп Койбойлу.       Айлар өтүп, жылдар өтүп Жолуксак.       Ким элең деп таанымаксан Болбойлу.

 • 1970

 • 1971

 • 1972

 • 1973

 • 1974

 • 1975

 • 1976

 • 1977

 • 1978

 • 1979

 • 1980

 • 1981

 • 1982

 • 1983

 • 1984

 • 1985

 • 1986

 • 1987

 • 1988

 • 1989

 • 1990

 • 1991

 • 1992

 • 1993

 • 1994

 • 1995

 • 1996

 • 1997

 • 1998

 • 1999

 • 2000

 • 2001

 • 2002

 • 2003

 • 2004

 • 2005

 • 2006

 • 2007

 • 2008

 • 2009

 • Илгеркилер1

 • Илгеркилер2

 • Илгеркилер3

 • Илгеркилер4

 • Илгеркилер5

 • ***


  Илгеркилер. (Жылдарга)        50 жылдан кийинки жолугушуу.                                                                                     Өзгөндүк 77 жаштагы классташтар, 60 жылдыкта.             Илгеркилер. (Жылдарга)        c.Талды Суу, Туп району, 1950ж.                                                                               Мамандык классташтар.           


  1967 жылы мектепти бүткөндөр. (Жылдарга)        ?????????                                                                                           Барскон айылы, Жети-Өгүз району, 2019-ж.             1969 жылы мектепти бүткөндөр. (Жылдарга)        ?????????                                                                                           ?????????             1970 жылы мектепти бүткөндөр. (Жылдарга)        c.Боконбаево, Тоң району, 1965ж.                                                                  Каракол ш. 2018-ж.                   c.Боконбаевo, Тоң району, 1985ж.                                                                                           Каракол ш. 2019-ж.             1972 жылы мектепти бүткөндөр. (Жылдарга)        c.Боконбаево, Тоң району, 1972-ж.                                                                c.Боконбаево, Тоң району, 2014-ж.             1976 жылы мектепти бүткөндөр. (Жылдарга)  c.Боконбаево, Тоң району, 1966-ж. 5-б кл.                                                                        Россия, г.Пермь, 2019г.             1977 жылы мектепти бүткөндөр. (Жылдарга)  хххххххх                                                                                                                          c.Темировка, Ысык-Кол району, 8-ноябрь1989-ж.             1979 жылы мектепти бүткөндөр. (Жылдарга)  c.Боконбаевo, Тоң району, май 1973ж.                                                         cccccccccccc             1984 жылы мектепти бүткөндөр. (Жылдарга)  c.Боконбаевo, Тоң району, май 1975ж.                                                         cccccccccccc             1985-жылы мектепти бүткөндөр. (Жылдарга)  ccccc                                                                             c.Оргочор, Жети-Огуз району, июль 2019-ж.                   Бишкек шаары, 2018-ж.                                                                               Бишкек шаары, 2018-ж.             ???? жылы мектепти бүткөндөр. (Жылдарга)        г.Кара-Балта.                                                                               г.Кара-Балта.             1996 жылы мектепти бүткөндөр. (Жылдарга)        с.Боконбаево. 1996-ж.                                                                               г.Бишкек. 2019-ж. Тилекбек Раимбеков.           


  • Текст, текст, текст.

  Copyright © 2009  Кыргызсанжырасы,
  Все права защищены. Печать только с согласия автора.ЗЭТ