Байыркылардын санжырасы
С.М.Абрамзондун китеби боюнча
     Долон           Азык           Баарын           Багыш           Басыз           Чекирсаяк           Черик           Дөөлөс           Жетиген
     Коңурат                Кушчу                Кытай                Моңолдор                Мундуз                Саяк                Суумурун                Төбөй                Тынымсейит
Азыркылардын санжырасы
Бийликтегилер
     Усубалиев Т. (Сарыбагыш)
     Масалиев А.
     Акаев А. (Сарбагыш)
     Бакиев К.
     Отунбаева Р.
     Атамбаев А.
     Жээнбеков С.
     Жумабеков Д.
     ж.б.
Бийликтегилер
     Каракеев К.
     Догдуров М. (Бугу - Кыдык)
     Каниметов А. (Сарбагыш)
     Кангелдиев А. (Солто)
     Сарбанов У. (Бугу - Кыдык)
     Сейтказиев А. (Сарбагыш)
     Текебаев Ө.
     Бекназаров А.
     ж.б.
Чыгармачыл инсандар
     Айтматов Ч.
     Чокморов С. (Жетиген)
     Абдырахманов Н.
     Шамшиев Б.
     Жакшылыков А.
     Абдыкалыков Ж.(Саяк)
     ж.б.

Бизнесмендер
     Салымбеков А.(Азык)
     Барыктабасов У.(Саяк)
     Байболов К.
     Эгембердиев Т.
     ж.б.
Спортсмендер
     Осмоналиев К.
     Назаров О.
     Бегалиев
     Түмөнбаев
     ж.б.
Ар кыл санжыралар
Тарыхий инсандар
     МАНАС
     Жайыл баатыр (Солто)
     Байтик баатыр (Солто)
     Толубай хан (Бугу - Белек)

Ысык-Көлдүн Акелери
     Ысык-Көлдүн жети акеси.
     Тилекмат Аке(Баргы)
     Карга Аке (Бугу - Желдең)
Сарыбагыштар
     Эсенгул (Сарыбагыш)
     Олжотай (Сарыбагыш)
     Эшенгазиев Саит (Сарыбагыш)
Тынымсейиттер
     Токтомуш (Бешбала, Дурбук энеден)
     Токтомуш (Бешбала, Үсөнай энеден)
     Токтомуш (Бешбала, Буурчак энеден)
     Отор (Бешбала, Отунчу)
     Кумар (Бешбала)
     Мокеев Бапа (Бешбала)
     Абдрахманов Казыбай (Бешбала)
     Абдылдаев Рысбек (Бешбала)
     Акматов Жангазы (Бешбала)
     Турганбаев Калмак (Бешбала)
     Ажыгул (Бешбала)
     Стамбеков Арабай (Бешбала)
     Тыныбеков Эшен (Бешбала)
     Касмалиев Усеин (Шалтак (Жалбек)
     Надырбеков Асанбек (Жаманак)
     Токтомамбетов Улан (Жаманак)
Бугулар
     Бапа (Бугу)
     Кожош (Бапа)
     Бакиев Асан (Бапа)
     Кадырбаев Сыртбай (Бугу)
     Упанов Узак (Бугу-Белек)
     Кожалиев Токон (Бугу-Такабай)
     Мамытов Садыр (Бугу-Белек)
     Сулайманбеков Кубан (Бугу-Кыдык)
     Жайылканов Турат (Белек)
     Торгой (Бугу)
     Сегизеков Султанбек (Белек)
     Бараканов Канатбек
     Сейткулов Нурбакыт
Саяктар
     Азаров Зарылкан (Саяк)
     Асылбеков Жумаш (Саяк)
     Сыдыков Токтосун (Саяк)
     Казакеев Абакун (Саяк)
     Өмүров Кыдыкбек (Саяк)
     Асивеев Сантай (Иса) (Саяк)
     Мукамбетов Картайбек (Саяк)
     Эсеналиев Канатбек (Саяк)
     Альчиев Карагул (Саяк)
     Беке-Жээнтай (Саяк)
     Киркиев Кадырбек (Өйдөчекти Саяк)
     Жанузаков Аманат (Саяк)
     Актери (Саяк)
     Бозтери (Саяк)
Башкалар
     Эргешов Мадый (Аксылык Саткей)
     Жаныбеков Сабырбек (Дөөлөс)
     Асаналиев Үсенгазы (Сарыбаргы)
     Жетимишбаев Мурат (Сары Баргы)
     Дөөлөт уулу Байыш (Мундуз)
     Бөкөтаев Рустам (Сару)
Айрым башка улуттагылардын санжырасы
   - Сталиндики
   - Катин Алексей
   - Лакайлар
   - Орус Императорлору Романовдордуку
   - Америкалык миллиардерлери Рокфеллерлердики
   - Чынгызхан
   - Чынгызхан (А.Оморовдун китебинен)

   - Лев Николаевич Толстой

Copyright © 2009  Кыргызсанжырасы,
Все права защищены. Печать только с согласия автора.ЗЭТ