Санжыра

Санжыра - арабдардын чажара (дарак) деген сөзүнөн алынган экен. Демек, кыргызча санжыра деген сөз элдин тарыхын дарак сыяктуу тамыр-бутактатып, тамырдатып айтуу дегенди билгизет экен..

   Санжыраңды ушул сайтка жайгаштыргың келсе, туура толтур.
 

                    
                         Атың:

        Атаңдын аты:

Чоң атаңдын аты:

                       Урууң:

   Туулган жылың:

Каттоо


Ата-тегиңиз жөнүндө
толугураак маалыматты биздин
эл.почтабызга жиберсеңиз болот.

Биздин дарек:

E-mail: tzamirbek@rambler.ru

Tel: +7 966 375 32 45

Биздин кызмат:

 • Кыргыздын санжырасы жөнүндө маалыматтар, китептер, макалалар (ар кайсы варианта);
 • Чоң, кичине санжыраларды сайтка жайгаштыруу (сүрөттөрү, жашаган мезгилдерин көрсөтүү менен дагы);
 • Санжыра айткан, санжыра, тарых боюнча китеп жазган инсандарыбыбыздын сүрөттөрүн (кыскача баяны менен) ардак тактага жайгаштыруу;
 • Санжыра, тарых, даректүү баян китептеринин электрондук варианттарын сайттын китепканасына жайгаштыруу;
 • Үй-бүлөлүк санжыра дептерлерин редакциялап, сайтка жайгаштыруу;
 • Санжырага, тарыхка байланышкан када-салттар, макал-лакаптар менен да тааныштырып туруу;
 • Сайттан ай, жыл, күндөрдү кыргызча сүрүштүрүү;
 • Сайттагы санжыралар боюнча туугандарды таап алууга да мүмкүнчүлүк болот;
 • Сүрөттөрү, тел. номерлери, туулган жылдары жана укум-тукум теги көрсөтүлгөн үй-бүлөлүк "түбөлүк" календарды даярдоо;

 • Сайттарды көркөмдөө (дизайн);
 • Сайтты иштеп чыгуу. • www.sanjyra.ru

  www.санжыра.рф

  www.sanjyra.com

  Пайдаланылган
  адабияттар:

 • С.Аттокуров "Кыргыз санжырасы" (Бишкек, 1995)
 • М.Иманалиев "Кыргыз санжырасы" (Бишкек, 1995)
 • Т.Султанов "Кыргыздардын өзөктүү санжырасы" (Бишкек, 2010)
 • С.М.Абрамзон "Кыргыз жана Кыргызстан тарыхы боюнча тандалма эмгектер" (Сорос Фонду)
 • С.М.Абрамзон "Киргизы" (Фрунзе, 1990)
 • К.Жусупов "Кыргыздар" (Бишкек, 1991)
 • Л.Гумилев "История народа хунну" (Москва, 2004)
 • Л.Гумилев "Поиски вымышленного царства" (Москва, 2004)
 • А.Жакшылыков "Кыргыз жолу" (Бишкек, 2006)
 • А.Иманов "XVIII кылымдын экинчи жарымы, кылымдын башталышында Ысык-Көл өрөөнүндөгү ойчулдар, агартуучулар (Мойт аке, Сарт аке, Тилекмат аке) (Экинчи бөлүм)" (Бишкек, 1998)
 • М.Төлөбаев, А.Оморов, Т.Токтогулов, Б.Бөкөев "Жайыл баатыр" (Бишкек, 2006)
 • К.Исаев "Бостери жана бостериликтер" (Бишкек, 2008)
 • Н.Чокморов "Чоң-Таш айлынын тарыхы" (Бишкек, 2004)
 • А.Оморов "Чынгызхан" (Бишкек, 2008)
 • А.Омуралиев "Эпос "Манас" есть история кыргызов или тюркоязычных народов" (Бишкек, 1995)
 • К.Асанбеков "Ысык-Көлдүн жети акеси" (Бишкек, 2007)
 • М.Узакбаев "Байыркы Барскоон Бапалар баяны" (Бишкек, 2002)
 • Ж.Жылкыбаева "Шапак баатыр баяны" (Бишкек, 1992)
 • Абдыкапар Осмонаалы уулу "Дордой жана анын урпактары" (Бишкек, 1998)
 • А.Акаев "Кыргыз мамлекеттүүлүгү жана "Манас" элдик эпосу" (Бишкек, 2002)
 • Эсенгул Төрөкан уулу "Сол канат кыргыз" (Бишкек, 1995)
 • Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия "Калыгул, Арстанбек, Мойут аке, Сарт аке, Тилекмат аке, Садыр аке, Кыдыр аке" (Бишкек, 2006)
 • Н.Абдырахманов "Улуу баян" (Бишкек, 2007)
 • Ы.Кадыров "Кыргыздын Гиннес китеби" (Бишкек, 2008)
 • Турдубай Умар уулу "Кыргыз санжырасы" (Бишкек, 1991)
 • Ала-Тоо журналынын тиркемеси "Кыргыз санжырасы" (Бишкек, 1994)
 • М.Баялинов "Күлкү менен ый аякташ"(Бишкек, 2005)
 • "Photo.kg" сүрөт агентствосунун сүрөттөру
 • Булардан тышкары санжырачылардын айтуулары, жана көптөгөн газета журналдарга чыккан макалалар колдонулду.


 • Reklama
  Reklama


               E-mail: tzamirbek@rambler.ru


  Copyright © 2009  Кыргызсанжырасы,
  Все права защищены. Печать только с согласия автора.ЗЭТ